מכונות המודיאליזה + תמיסות ומתכלים לתינוקות וילדים

מס' תיק: 2020/4858
תאריך פרסום: 27.02.2020
 

שם הספק: בקסטר אספקת שירותי בריאות בע"מ
מזמין:  המכון לנפרולוגיה ילדים המרכז הרפואי רמב"ם
 
היקף עסקה בהתקשרות ל-5 שנים: 1,755,000 ₪  כולל מע"מגורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: ד"ר דניאלה מגן, מנהלת המכון לנפרולוגיה ילדים המרכז הרפואי רמב"ם