נוזל שטיפה עבור 2 מכשירי ספירת דם מתוצרת חב SWELAB

מס' תיק: 2020/4834
תאריך פרסום: 04.02.2020
 

שם הספק: יגב
מזמין:  המעבדה לבנק הדם, מרכז רפואי רמב"ם
 
היקף עסקה בהתקשרות ל-4 שנים: 180,000 ₪ כולל מע"מ  

גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד:  מאת ד"ר לילך בונשטיין מנהלת המעבדה לבנק הדם.
