חוזה שירות למוניטורים תוצרת PHILIPS

מס' תיק:  2019/4732

תאריך פרסום: 03/12/2019
 
 

שם הספק:
מדטכניקה בע"מ
מזמין: ודים מלכביץ – ס. מנהל הנדסה ביו רפואית

היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 271,592 ₪ לא כולל מע"מ + אופציה ל – 4 שנים נוספות .
גורם מתקצב: רמב"ם 

 
מצ"ב: מכתב ספק יחיד לפרסום >>