שרותי חניה נמל חיפה

מס' מכרז: 42607/2019
תאריך פרסום: 11.7.2019
 

מס' תיק: 42607/2019
שם הספק: נמל חיפה בע"מ
סכום ההתקשרות (בש"ח לא כולל מע"מ): 420,000 ש"ח
חוות דעת מקצועית: לצפייה ועיון בחוות הדעת לחץ כאן
הגורם המקצועי נותן חוות הדעת: מר אמיר בן יוסף, מנהל תפעול.
תאריך פרסום ההודעה: 11.7.2019
מהות הודעת הפטור והתקנה המתאימה: ספק יחיד- תקנה 3(29)