שרות למערכת תמלול DIXILANG VOICE

מס' תיק:  16850/2019
 
תאריך פרסום: 02/01/2020
 
 

שם הספק: 'דיקסילנג בע"מ'
מזמין: שרה צפריר – מנהלת אגף מערכות מידע, מחשוב ותקשורת.

היקף עסקת התקשרות לשנה: 126,360 ₪ כולל מע"מ.

גורם מתקצב: רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד של שרה צפריר – מנהלת אגף מערכות מידע, מחשוב ותקשורת.