קליפ נמס LAPARATRY

מס' תיק:  2019/4713

תאריך פרסום: 03.12.2019

שם הספק:
ג'ונסון את ג'ונסון
מזמין: פרופ' גלעד עמיאל, מנהל מחלקה אורולוגית
סכום ההתקשרות כולל מע"מ לשנה:  81,900 ₪ + (אופציה 4 תקופות נוספות)
גורם מתקצב: רמב"ם

 
הגורם נותן חוות הדעת: סכום ההתקשרות כולל מע"מ: 81,900 ₪ + (אופציה 4 תקופות נוספות)
מצ"ב: מכתב ספק יחיד לפרסום >>