קיבוע טובוס – ANCHOR FAST ORAL TUBE

מס' מכרז: 4582/2019
תאריך פרסום: 1.8.2019
 

מס' תיק: 4582/2019
שם הספק: פרומדיקו בע"מ
סכום ההתקשרות (בש"ח לא כולל מע"מ): 100,000 ש"ח(+אופציה ל-4 תקופות נוספות)
חוות דעת מקצועית: לצפייה ועיון בחוות הדעת לחץ כאן
הגורם המקצועי נותן חוות הדעת: ד"ר ירון בר לביא, מנהל המחלקה לטפול נמרץ כללי.
תאריך פרסום ההודעה: 1.8.2019
מהות הודעת הפטור והתקנה המתאימה: ספק יחיד- תקנה 3(29)