חוזה שירות לחדרי שיקוף מתוצרת PHILIPS וניידת כף יד תוצרת HOLOGIC

מס' תיק:  2019/4720

תאריך פרסום: 04/12/2019
 
 

שם הספק: מדטכניקה בע"מ
מזמין:  ודים מלכביץ – ס. מנהל הנדסה ביו –רפואית

סכום ההתקשרות כולל מע"מ:  158,129 $