מוניטור למזרק MRI

תאריך פרסום: 25.05.2022
מספר תיק: 150/2022
שם הספק: מדטכניקה בע"מ
מזמין:  הנדסה ביו רפואית  
היקף התקשרות לשנה: 75,360 דולר
מתן פטור מסתמך על תקנה 3(29) - התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחידי המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
 
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
חוות דעת מקצועית:  ודים מלכביץ, סגן מנהל המחלקה להנדסה ביו רפואית