עגלות לחלוקת מזון -מאושפזים

מס' מכרז:  46107/2019
תאריך פרסום: 4.8.2019

שם הספק: קירוסקאי בלבמ
סכום ההתקשרות כולל מע"מ: 175,968 ₪ (+ אופציה ל- 2 עגלות נוספות)
חוות דעת מקצועית: מצ"ב. לצפייה ועיון בחוות הדעת לחץ כאן>

הגורם המקצועי נותן חוות הדעת: אמיר בן יוסף, מנהל תפעול שירותי הסביבה