מתכלים למערכת VAPR VUE

מס' תיק:  2020/5050
תאריך פסום: 29/06/2020
שם הספק: מג'ונסון את ג'ונסון
מזמין: מחלקת אורתופדיה
 
סכום ההתקשרות לשנתיים: 140,000 ₪ כולל מע"מ + (אופציה ל-3 קופות נוספות)
סה"כ היקף התקשרות לשנתיים +(אופציה ל-3 תקופות נוספות): 350,000 ₪  כולל  מע"מ
גורם מתקצב: מדינת ישראל / משרד הבריאות/ רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: ד"ר בצלאל פסקין, מנהל יחידת ברך וארתרוסקופיות