מתכלים למערכת הזרקה ACIST

מס' תיק:  2019/4734

תאריך פרסום: 03/12/2019

שם הספק:
אמי טכנולוגיות בע"מ
מזמין: דר' ארתור קרנר, מ"מ מנהל היחידה לקרדיולוגיה פולשנית
סכום ההתקשרות כולל מע"מ לשנה: 585,000 ₪ + (אופציה 4 תקופות נוספות)
גורם מתקצב: רמב"ם

 
הגורם נותן חוות הדעת: דר' ארתור קרנר, מ"מ מנהל היחידה לקרדיולוגיה פולשנית רמב"ם

מצ"ב: מכתב ספק יחיד לפרסום >>