ראגנטים למכשיר צביעה אוטומטי מתוצרת חברת WESSCOR

מס' תיק: 2020/4804
תאריך פרסום: 03.02.2020
 

שם הספק: מדטכניקה
מזמין:  מעבדה בקטריולוגית /מעבדה דחופה 
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 180,000 ₪ כולל מע"מ + אופציה ל-4 תקופות נוספות

גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד:  מאת ד"ר יובל גפן מנהל המעבדה הבקטריולוגית וד"ר יהודית אטיאס מנהלת המעבדה הדחופה
