ראגנטים לביצוע בדיקות רוטיניות למכשיר COBAS E-601

מס' תיק:  2019/4779
 
תאריך פרסום: 12.01.2020
 
 

שם הספק: גאמידור
מזמין: רעיה גנדלמן, מנהלת המעבדה האנדוקרינית

היקף עסקת התקשרות לחצי שנה: 100,000 ₪ כולל מע"מ + אופציה לחצי שנה נוספת. 

גורם מתקצב: רמב"ם
 
מצ"ב: 
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד של רעיה גנדלמן, מנהלת המעבדה האנדוקרינית