מזרק ACIST

תאריך פרסום: 27.03.2022
מספר תיק: 146/2022
שם הספק: א.מ.י טכנולוגיות בע"מ
מזמין:  היחידה לקרדיולוגיה פולשנית
היקף התקשרות לשנה: 37,791 אירו
מתן פטור מסתמך על תקנה 3(29) - התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחידי המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
 
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
חוות דעת מקצועית:  ד"ר ארתור קרנר – מנהל היחידה לקרדיולוגיה פולשנית