מתכלים למערכות EXCIMER LASER לשליפת מערכות קוצבי לב

מס' תיק:  2020/5048
תאריך פסום: 29/06/2020
שם הספק: גאמידה בע"מ
מזמין: מחלקת קרדיולוגיה
סכום ההתקשרות לשנה: 280,000 ₪ כולל מע"מ+ (אופציה ל-4 תקופות נוספות)
סה"כ היקף התקשרות לשנה+(אופציה ל-4 תקופות נוספות): 1,400,000 ₪  כולל  מע"מ.
גורם מתקצב: מדינת ישראל / משרד הבריאות/ רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד:  מאת ד"ר וסאם דראושה, היחידה לאלקטרופזיולוגיה