בקבוקי תרביות דם למכשיר BACTEC

מס' תיק: 4785/2019
תאריך פרסום: 03.02.2020
 

שם הספק: בקטלאב דיאגנוסטיקה
מזמין:  מעבדה מיקרוביולוגית רמב"ם
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנתיים: 2,000,0000 ₪  כולל מע"מ

גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד:  מאת  ד"ר יובל גפן, מנהל  מעבדה מיקרוביולוגית
