סבון נוזלי עדין לידיים

מס' תיק: 2020/1907
תאריך פסום: 23/04/2020
שם הספק: דיברסי
מזמין:  אגף התפעול
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 150,000 ₪ כולל מע"מ
גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: אמיר בן יוסף-מנהל תפעול, הנהלה אדמיניסטרטיבית