נוגדנים לאיפיון ב-8 צבעים במכשיר FACS CANTO II

מס' תיק:  2020/5026
תאריך פסום: 12/07/2020
שם הספק: בקטלאב
מזמין: מעבדת המטולוגיה
סה"כ היקף התקשרות ל-5 שנים: 2,252,250 ₪ כולל מע"מ
גורם מתקצב: מדינת ישראל / משרד הבריאות/ רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד:  מאת ד"ר גלית שריג –מנהלת המעבדה ההמטולוגית