רכש סטים למוניטור לבדיקת תפוקת לב מדגם EV1000 מחברת Edwards Lifesciences

מס' תיק: 2019/4830
תאריך פרסום: 04.02.2020
 

שם הספק: צמל יעקבוסון בע"מ
מזמין: מחלקת הנדסה ביו רפואית, רמב"ם
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 139,581 ש"ח כולל מע"מ +( אופציה ל-4 תקופות נוספות)

גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: מאת ודים מלכביץ - ס.מנהל הנדסה ביו רפואית