ראגנטים עבור מכשיר BN PROCPEC

מס' תיק:  2019/4751
 
תאריך פרסום: 23/12/12019
 
 

שם הספק:  פריגו
מזמין: ד"ר מריאל קפלן-מנהלת אגף המעבדות


היקף עסקת התקשרות לשנה: 150,000 ₪ כולל מעמ +4 אופציות נוספות בנות שנה כ"א
גורם מתקצב: רמב"ם 

מצ"ב: 
מכתב  המלצה על ספק  יחיד