אחזקת מערכת תאורה במלר"ד

מס' תיק: 16709/2019
תאריך פרסום: 26/01/2020
 

שם הספק: ש.מ יוניברס אלקטרוניקס בע"מ
מזמין:  קובי בוסל – מנהל אחזקה
 
היקף עסקה בהתקשרות ל-5 שנים: 212,801 ₪ כולל מע"מ
גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב המלצה על ספק יחיד מאת קובי בוסל, מנהל מחלקת הנדסה
