מוצרים רפואיים ייחודיים של חברת ויגון

מס' תיק: 2019/4844
תאריך פרסום: 30.01.2020
 

שם הספק: VYGON LTD
מזמין:  לוגיסטיקה
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 175,500 ₪ כולל מע"מ
גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד : אלכס טנסקי – מרכז תחום מחשוב ולוגיסטיקה הנהלת הסיעוד
