משתל מתארך מותאם אישית, להחלפת עצם הירך

מס' תיק:  4755/2019
 
תאריך פרסום: 23/12/12019
 
 

שם הספק: א.מ.י טכנולוגיות רפואיות בע"מ
מזמין: ד"ר דודי ניקומרוב, אורתופדיה אונקולוגית – המערך האורתופדי.


היקף עסקת התקשרות לשנה:  702,000 ₪ + (אופציה 2 תקופות נוספות)
גורם מתקצב: רמב"ם 

מצ"ב: 
מכתב  המלצה על ספק  יחיד