קטטר פורט TITANIUM לילדים

מס' תיק: 2019/4787
תאריך פרסום: 04.02.2020
 

שם הספק: א.מ.י טכנולוגיות
מזמין: המחלקה לכירורגיית ילדים רמב"ם
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 58,631 ₪ כולל מע"מ  + (אופציה ל-4  תקופות נוספות)

גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד:  מאת ד"ר רן שטיינברג, מנהל המחלקה לכירורגיית ילדים רמב"ם.
