קיטים + NGM

מס' מכרז: 1207/2019
תאריך פרסום: 9.7.2019
 

מס' תיק: 1207/2019
שם הספק: רניום בע"מ
סכום ההתקשרות (בש"ח לא כולל מע"מ): 61,965 ש"ח(+אופציה ל-4 תקופות נוספות)
חוות דעת מקצועית: לצפייה ועיון בחוות הדעת לחץ כאן
הגורם המקצועי נותן חוות הדעת: גב' רינה כץ, מנהלת המעבדה לאימונולוגיה וסווג רקמות.
תאריך פרסום ההודעה: 9.7.2019
מהות הודעת הפטור והתקנה המתאימה: ספק יחיד- תקנה 3(29)