שירותי תחזוקה לתוכנת TMR

מס' תיק: 86026/19/20
תאריך פרסום: 19.01.2020
 

שם הספק:  גומלא בע"מ
מזמין:  מחלקת כלכלה ופיתוח עסקי
 
היקף עסקה בהתקשרות ל-5 שנים: 70,200 $ כולל מע"מ

גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם (ע"ר)
 
מצ"ב: 
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: גב' נורה ליבס, מנהלת מחלקת כלכלה ופיתוח עסקי