מתכלים עבור מערכת SUPER DIMENTION

מס' מכרז:  4583/2019
תאריך פרסום: 11.8.19

מס' תיק: 4583/2019
שם הספק: מדטרוניק טריידינג בע"מ
סכום ההתקשרות (בש"ח לא כולל מע"מ): 100,000 ש"ח (+אופציה ל-4 תקופות נוספות)
חוות דעת מקצועית: לצפייה ועיון בחוות הדעת לחץ כאן
הגורם המקצועי נותן חוות הדעת: ד"ר רן קרמר, מנהל מחלקת ניתוחי חזה.
תאריך פרסום ההודעה: 11.8.2019
מהות הודעת הפטור והתקנה המתאימה: ספק יחיד- תקנה 3(29)