חומרי ניקוי לתנורי קומביסטימר של חברת CONVOTHERM

מס' תיק: 2020/1902
תאריך פרסום: 19/02/2020
 

שם הספק: ברון אוקיי
מזמין:  הנהלת מערך המזון
 
היקף עסקה בהתקשרות ל-4 שנים: 135,000 ₪ כולל מע"מ ל-4 שניםגורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: מאת בתיה ברנמן מנהלת מערך המזון.