אלקטרודות למוניטור מסוג AMBU BLUESENSOR VL

מס' תיק: 2020/4884
תאריך פרסום: 26/03/2020

שם הספק:  AMBU INTERNATIONAL
מזמין: הנדסה ביו –רפואית
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה:  150,000 ₪  כולל מע"מ + 4 תקופות אופציה.

גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: מאת פרופ' יורם אגמון – מנהל היחידה לאקוקרדיוגרפיה והמרפאה למחלות מסתמיות