רכש מכשיר EEG נייד תוצרת חברת NATUS

תאריך פרסום: 12.02.2023
מספר תיק: 1071/2023
שם הספק: מדלייף בע"מ  
מזמין:   הנדסה ביו-רפואית
היקף התקשרות: 105,598 ש"ח כולל מע"מ
מתן פטור מסתמך על תקנה 3(29) - התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחידי המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
 
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
חוות דעת מקצועית: מאת ודים מלכביץ – ס. מנהל הנדסה ביו-רפואית
 

* הקובץ המצורף יונגש לפי דרישה