מתכלים למערכת אולטראסונית CUSA תוצרת VALLEYLAB

מס' תיק: 2019/4812
תאריך פרסום: 15.01.2020
 

שם הספק:  צמל יעקובסון בע"מ
מזמין:  הנדסה ביו רפואית
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 350,000 ₪ + (אופציה 4 תקופות נוספות)

גורם מתקצב: רמב"ם
 
מצ"ב: 
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: ודים מלכביץ', סגן מנהל המחלקה להנדסה ביו רפואית