רכש מוניטורים MINDRAY

תאריך פרסום: 02.11.2022
מספר תיק: 1036/2022
שם הספק: בפקס בע"מ
מזמין:   הנדסה ביו-רפואית
היקף התקשרות: 66,690 דולר כולל מע"מ
מתן פטור מסתמך על תקנה 3(29) - התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחידי המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
 
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
חוות דעת מקצועית: מאת ודים מלכביץ – ס. מנהל הנדסה ביו-רפואית
 

* הקובץ המצורף יונגש לפי דרישה