שירות אחזקה ותיקון ,חלפים למערכות הכלרה במים חמים

מס' תיק: 17681/2020
תאריך פסום: 06.04.2020
שם הספק: סי קיו אם בע"מ 
מזמין:  מחלקת אחזקה 
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה ראשונה:  64,935 ₪ כולל מע"מ + ( תקופות אופציה ל-5 שנים נוספות)
סה"כ היקף התקשרות לשנה + 5 תקופות אופציה: 411,255 ₪ כולל מע"מ.
גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: מאת קובי בוסל – מנהל אחזקה