מכשיר SAPHER BIONANO + מתכלים ייעודיים

מס' תיק:  2021/138
תאריך פרסום: 04/10/2021
שם הספק: גאמידור דיאגנוסטיקה בע"מ
מזמין: המכון הגנטי
היקף התקשרות למשך 6 חודשים - 79,560 $ כולל מע"מ  +(אופציה ל-3 תקופות נוספות, בנות שנה כל אחת)
סה"כ היקף התקשרות ל-3 תקופות אופציה - 572,832 $ כולל מע"מ
סה"כ היקף התקשרות למשך 6 חודשים כולל 3 תקופות האופציה - 652,392 $ כולל מע"מ
 
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד:  מאת ד"ר קרין ויס, מנהלת המכון הגנטי