מערכת ניווט MEDTRONIC S8 Navigation System

תאריך פרסום: 25.07.2022
מספר תיק: 2022/162
שם הספק: מדטרוניק טריידינג בע"מ
מזמין:   הנדסה ביו רפואית
היקף התקשרות: 1,050,000 ₪ כולל מע"מ
מתן פטור מסתמך על תקנה 3(29) - התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחידי המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
 
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
חוות דעת מקצועית: מאת ודים מלכביץ, ס.מנהל הנדסה ביו רפואית