ראגנטים לביצוע בדיקות לסמני סרטן במכשיר ARCHITECT

מס' תיק: 2020/4927
תאריך פסום: 23/04/2020
שם הספק: אילקס מדיקל
מזמין:  מעבדת ביוכמיה
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 95,000 ₪  כולל מע"מ +(4 תקופות אופציה)
סה"כ  היקף עסקה בהתקשרות לשנה +(4 תקופות אופציה): 475,000 ₪ כולל מע"מ.
גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: מאת ד"ר מריאל קפלן מנהלת אגף המעבדות.