מערכות שולחן ניתוח תוצרת MAQUET

תאריך פרסום: 09.08.2022
מספר תיק: 2022/1029
שם הספק: מדטכניקה בע"מ
מזמין:   הנדסה ביו רפואית
היקף התקשרות:  228,150 אירו כולל מע"מ
מתן פטור מסתמך על תקנה 3(29) - התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחידי המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
 
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
חוות דעת מקצועית: מאת גנדי ספוז'ניקוב, מנהל הנדסה ביו רפואית