קטטרים ,מחטים ,שנטים ומוליכים לפעולות ביחידת אנגיוגרפיה מתוצרת (COOK)

מס' תיק: 4782/2019
תאריך פרסום: 13.01.2020
 
 

שם הספק: גטר גרופ
מזמין:  ד"ר איגור קוגן, רדיולוגיה פולשנית

היקף עסקת התקשרות לשנה: 200,000 ₪+אופציה ל-4 שנים נוספות

גורם מתקצב: רמב"ם
 
מצ"ב: 
מכתב ספק יחיד לפרסום מאת המזמין ד"ר איגור קוגן, רדיולוגיה פולשנית