רכש 2 אינקובטורים מתוצרת חברת MIRI למעבדת IVF

תאריך פרסום: 22/11/2022
מספר תיק:  1047/2022
שם הספק: אל –רד מדיקל בע"מ
מזמין:   הנדסה ביו -רפואית
היקף התקשרות: : 52,131 דולר כולל מע"מ
מתן פטור מסתמך על תקנה 3(29) - התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחידי המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
מצ"ב:
חוות דעת מקצועית: מאת  ויקי ויינר, מנהלת מעבדת IVF
 

* הקובץ המצורף יונגש לפי דרישה