סטים למכשירי VAPOTHERM

מס' תיק:  2020/5063
תאריך פסום: 27.07.2020
שם הספק: סיסטמדיק בע"מ
מזמין:  הנדסה ביו רפואית
היקף עסקה בהתקשרות לשנתיים: 585,000 ₪ כולל מע"מ + 2 תקופות אופציה 
סך היקף התקשרות לשנתיים + 2 תקופות אופציה: 1,700,000 ₪  כולל מע"מ
גורם מתקצב: מדינת ישראל / משרד הבריאות/ רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד:  מאת ודים מלכביץ –ס.מנהל הנדסה ביו-רפואית