מניפולטור רומי

מס' תיק: 2020/4805
תאריך פסום: 12/05/2020
שם הספק: נאופרם
מזמין:  מחלקת נשים ויולדות
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 51,427 ₪ כולל מע"מ
היקף התקשרות כולל בעסקה לשנה + 4 תקופות אופציה: 257,138 ₪ כולל מע"מ
גורם מתקצב:  משרד הבריאות/ מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: מאת ד"ר יורי פז, מנהל יחידה לאנדוסקופיה, מח' נשים ויולדות.