אלקטרודות חד פעמיות לקיצוב ודפיברילציה למכשירי e Physio Control 20

מס' תיק:  2019/4742
 
תאריך פרסום: 11/12/2019
 
 

שם הספק: עמוס גזית בע"מ
מזמין: ודים מלכביץ – ס. מנהל הנדסה ביו רפואית


היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 150,000 ₪ כולל מע"מ לשנה + אופציה ל - 4 שנים
גורם מתקצב: רמב"ם 

מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד
: ודים מלכביץ – ס. מנהל הנדסה ביו רפואית