שירות וביטוח שבר לקולונוסקופים, גסטרוסקופים ואנטרוסקופ תוצרת חברת FUJIFILM

מס' תיק:  2019/4764
 
תאריך פרסום: 24/12/12019
 
 

שם הספק:  שני טל בע"מ בע"מ
מזמין: ודים מלכביץ ס.מנהל הנדסה ביו רפואית


היקף עסקת התקשרות לשנה:  22,900 יורו לא כולל מע"מ +אופציה ל – 4 שנים נוספות 
גורם מתקצב: רמב"ם 

מצ"ב: 
מכתב  המלצה על ספק  יחיד