גרפטים פריפריים לכלי דם

מס' תיק:  2020/5082
תאריך פסום: 27.07.2020
שם הספק: נאופרם בע"מ
מזמין:  המחלקה לכירורגית כלי דם והשתלות
היקף עסקה בהתקשרות לשנה:  300,000 ₪ כולל מע"מ
גורם מתקצב: מדינת ישראל / משרד הבריאות/ רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד:  מאת ד"ר טוני כראם –מנהל מחלקת כירורגית כלי דם והשתלות