מערכת +גמישים מסוג DUODENOSCOPE תוצרת חברת PENTAX

מס' תיק:  110/2020
תאריך פרסום: 10.02.2021
שם הספק
מזמין: מכון גסטרואנטרולוגי
סכום ההתקשרות לשנה:  113,490 יורו כולל מע"מ
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד:  מאת  ד"ר איאד ח'מאיסי – מנהל היחידה לאנדוסקופיה פולשנית