שרות ל -2 מכשירי ממוגרפיה+עמדת פענוח

מס' תיק: 2020/161
תאריך פסום: 26/04/2020
שם הספק: נבו מדיקל בע"מ
מזמין:  הנדסה ביו-רפואית
 
היקף עסקה בהתקשרות ל-4 שנים: 241.313 EUR
גורם מתקצב:  תאגיד הבריאות רמב"ם  
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: מאת ודים מלכביץ –ס.מנהל הנדסה ביו-רפואית