חוזה שרות למערכת רובוטית מתוצרת INTUITIVE SURGICAL

מס' תיק: 2019/1005
תאריך פרסום: 11/02/2020
 

שם הספק: דובר בע"מ
מזמין: הנדסה ביו-רפואית
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 223,300 $ כולל מע"מ.

גורם מתקצב:  תאגיד הבריאות, רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: ודים מלכביץ – ס. מנהל הנדסה ביו-רפואית.