מתכלים עבור מכשיר למדידת עומק הרדמה BIS

מס' תיק: 2019/4792
תאריך פרסום: 04.02.2020
 

שם הספק: מדטרוניק
מזמין: הנדסה ביו רפאוית, רמב"ם
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 66,690 ₪ כולל מע"מ + (אופציה ל-4 תקופות נוספות)

גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד:  מאת רמי הייזלר, מנהל תחום הנדסה רפואית, חדרי ניתוח רמב"ם.