הקמת דוכן מכירה להגרלות במרכז הרווחה

מס' מכרז:  20303/2019
תאריך פרסום: 10.9.2019

מס' תיק: 20303/2019

שם הספק: 'מפעל הפיס'

מזמין: אגף התפעול – מרכז רווחה

היקף עסקה בהתקשרות לשנה: הכנסה של  150,000 ₪ כול מע"מ

חוות דעת מקצועית: לצפיה ועיון בחוות הדעת לחצו כאן>

הגורם המקצועי נותן חוות הדעת: מר אמיר בן יוסף, מנהל תפעול

תאריך פרסום ההודעה: 10.9.2019

מהות הודעת הפטור והתקנה המתאימה: ספק יחיד- תקנה 3(29)